Herbarium čili Kräuterbuch


Bylinkářský kalendář vznikl během Sympozia ilustrace v klášteře Broumov, kam mě na jaře 2023 pozvala pracovat kurátorka Věra Veselá ze spolku Czech Illustrators. Vychází z mého vlastního bylinkaření a také z inspirací, které jsem měla možnost načerpat ze starých herbářů v klášterní knihovně.
Největší inspirací pro vizuální podobu Herbaria byl slavný herbář doktora Matthioliho z roku 1544, který u nás patřil až do 18. století k nejrozšířenějším. Kromě inspirace vizuální jsem v kalendáři použila také útržky autorových léčebných rad a popisů z prvního českého vydání této knihy. Kalendář přehledně popisuje, co se kdy sbírá, jak rostliny zpracovat, kdy je využít a jaké má jejich užití kontraindikace, krom toho ale obsahuje i poznámky ze starých herbářů např. sv. Hildegardy, Avicenny nebo Plinia staršího. Vytištěno na risografu ve studiu Dark Press, 30 s., cena 550 Kč (v případě zájmu prosím o zprávu mailem).Aristotelés o plození živočichů


Design odborné publikace, Nakladatelství Pavel Mervart, 2022, 462 s.
Design publikace je navržen s maximálním ohledem na úspornost, díky čemuž jsem oproti layoutu ostatních titulů v edici ušetřila téměř sto stran. Přesto se kniha dobře čte a čtenář se v ní neztratí, především díky velkému odsazení od hřbetu a barevnému rozlišení hlavního textu a poznámek. Pro knihu jsem navrhla systém dvou různých poznámkových aparátů: první typ najdete přímo v textu (tyto odkazy vedou do jiných částí knihy), druhý typ obsahuje doplňující informace a nachází se klasicky na spodní straně stránky. Řešení pomohlo ušetřit spoustu místa a také zpřehlednit čtení. Kniha je vytištěna dvěma přímými barvami, dobové ilustrace a fotografie jsou převedeny do duplexu s pomocí švýcarských barevných profilů Color Library, díky kterým reprodukce dosáhly nejvyšší možné kvality.Atlas opravdovských příšer. Bestiář evoluce živočichů


Autorská kniha přibližující příběh evoluce, příbuzenské vztahy zvířat a nejpodivnější obludy dějin naší planety (nejen) malým čtenářům. Vydalo nakladatelství Labyrint v roce 2019, 304 s.

Beta verze knihy vznikla jako moje diplomová práce v ateliéru Grafický design 2 na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, později byla však téměř celá přepracována a doplněna o další texty. O faktickou správnost publikace se postarali dva odborní konzultanti: paleontolog Štěpán Pícha a historička vědy Tereza Liepoldová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Atlas obsahuje několik tisíc originálních kreseb živočichů, ilustrovanou časovou osu geologických ér i závěrečnou kapitolu Hrdinové přírodovědy přibližující životní příběhy nejdůležitějších evolučních vědců historie. Kniha získala nominace v soutěžích Zlatá stuha a Nejkrásnější česká kniha roku 2019. 
Jsem ilustrátorka, knižní designerka, vysokoškolská pedagožka a kurátorka zaměřená na ilustraci a komiks.


Díky praxi v knihvazačském studiu a dlouholeté zkušenosti s prací v tiskárnách dokážu vaši publikaci zpracovat od konceptu po tisková data, navrhnout knižní vazbu i zajistit hladký průběh v tiskárně.


Vystudovala jsem grafický design se zaměřením na knižní úpravu na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde jsem v letech 2017—2022 také pedagogicky působila. Jako ilustrátorka pracuji především pro neziskový sektor, pro kulturní instituce a nakladatelství zaměřená na popularizaci vědy. Jako kurátorka připravuji od roku 2020 největší český festival komiksu a ilustrace LUSTR, v rámci jehož zahraničního programu jsem připravila např. výstavy české ilustrace v Mexiku, Slovinsku a Izraeli a řadu mezinárodních realizací. Od roku 2022 jsem členkou Akademie designu České republiky, kde zasedám v porotě vybírající Ilustrátora roku v rámci cen Czech Grand Design. V současné době vyučuji ilustraci na VOŠ Scholastika a dokončuji doktorské studium v oboru vizuálních studií se zaměřením na sociálně angažovanou ilustraci, komiks a vizuální aktivismus.


Vzdělání:


• 2017—2023: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, doktorské studium, obor vizuální komunikace
• 2015—2017: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, magisterské studium v ateliéru Grafický design 2
• 2013—2014: Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, šestiměsíční stáž v ateliéru knižního umění u prof. Sabine Golde
• 2011—2015: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, magisterské studium v ateliéru Grafický design 2
• 2007—2011: Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze, propagační výtvarnictví

Profesní zkušenosti:


• 2009—nyní: ilustrátorka a grafička na volné noze
• 2020—nyní: kurátorka mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu LUSTR
• 2022—nyní: pedagožka ilustrace na VOŠ Scholastika v Praze
• 2020—2022: odborná asistentka na Fakultě umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
• 2020—2021: učitelka výtvarné výchovy, Gymnázium Nad Alejí, Praha
• 2017—2020: učitelka kresby a malby v International School of Music and Fine Arts Prague
• 2014: grafička v inovačním centru společnosti Model Obaly (pracovní stáž)
• 2013: pomocné práce v tiskárně Dakacom, Praha
• 2009—2011: pomocné knihařské práce v tiskárně Chameleon, Praha
• 2007—2008:  pomocné knihařské práce v tiskárně Hewer, Praha


Klienti:


Nakladatelství Labyrint, kulturní čtrnáctideník A2, nakladatelství Academia, Veřejný sál Hraničář, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství Argo, Heinrich Böll Stiftung, Centrum pro teoretická studia, Česká centra, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Univerzita Hradec Králové, Nakladatelství Pavel Mervart, Gender Studies, Mezinárodní umělecké sympozium Na hranici – Grenznah, finská komiksová antologie Kuti, projekty Paměť žen a Proč jsme to nenahlásili
(•••)


Výstavy (výběr):


Collective Exercise in Making the World
a Better Place by Design 
(kolektivní výstava).
ISBN gallery, Budapešť, Maďarsko, 12. 4.—6. 5. 2022.
The Pencil Tip: Engaged Illustration and Comics
of the Young Generation 
(kolektivní výstava, účast a kurátorství). 
Kunsthal Gent, Belgie, 30. 4.—1. 5. 2022.
Let It Grow (samostatná výstava).
Mezinárodní festival komiksu KOMA, Káznice, Brno, 7.—10. 10. 2021.
Spor o existenci samoplození (společně s Klárou Zahrádkovou).
Galerie Rampa, Ústí nad Labem, 20. 5.—18. 6. 2021.
Urban jungle: život ve městě 2020.
Pohledy na město v současné ilustraci 
(účast a kurátorství).
Kasárna Karlín, Praha, 17. —31. 7. 2020.
Working Title (společná výstava).
Blech, Raum für Kunst Halle, Německo, 19. 6.—17. 7. 2020.
Sametová výstava (společná výstava).
Galerie Emila Filly, 23. 10.—29. 11. 2019.
Festival LUSTR. Samostatný projekt, Holešovická tržnice, 21.—26. 9. 2023;
společný projekt se skupinou Nýbrž, Hybernská 4, Praha, 4.—10. 10. 2017;
účast s projektem Fůd, Cihelná 4, Praha, 25. 9.—27. 9. 2015.
FIK – Festival ilustrace a komiksu (společná výstava).
Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem, 17.—19. 11. 2016.
Tabook (skupinová výstava studentů FUD UJEP).
Galerie 140, Tábor, 1.—30. 10. 2015.
(•••)

 baruna.mullerova(at)gmail.com

ateliér ilustrace, knižního designu a komiksu

hello(at)lustrfestival.cz

kurátorka ilustrace a komiksu, organizace výstav